Kas Yra Pirminiai Skaičiai? Pirminių Skaičių Sąrašas

Pirminiai skaičiai – tai yra sveikieji skaičiai, didesni už 1 ir kurie dalijasi iš 1 ir paties savęs. Šių skaičių negalima padalyti iš kito skaičiaus, išskyrus 1 ir patį skaičių, nepaliekant likučio. Tai reiškia, kad pirminio skaičiaus negalima padalyti iš kitų teigiamų sveikųjų skaičių, nepaliekant liekanos, dešimtainės dalies ar trupmenos. Kai kurie faktai apie pirminius skaičius:

  • 2 yra mažiausias pirminis skaičius.
  • 2 yra vienintelis lyginis pirminis skaičius.
  • Pirminiai skaičiai retėja, kai skaičius didėja.
  • 2 ir 3 yra vieninteliai iš eilės pirminiai skaičiai.
  • Visi nelyginiai skaičiai nėra pirminiai skaičiai, pavyzdžiui, 21, 39 ir kt nėra pirminiai skaičiai.
  • Joks pirminis skaičius, didesnis nei 5, nesibaigia skaičiumi 5.
  • 1 nėra laikomas pirminiu skaičiumi.

Didžiausio pirminio skaičiaus nėra. Daugelis mokslininkų ir matematikų vis dar ieško didžiausio pirminio skaičiaus.

Pirminių skaičių sąrašas:

  • Pirminiai skaičiai iki 100:

Tokie skaičiai  yra pirminiai: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Taigi, yra 25 pirminiai skaičiai nuo 1 iki 100.

  • Pirminių skaičiai nuo 1 iki 200:

Tokie skaičiai yra pirminiai: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 199. Taigi, šiame sąraše yra 46 pirminiai skaičiai nuo 1 iki 200.

  • Pirminiai skaičiai iki 1000:

Pirminiai skaičiai iki 1000 yra 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997.