Stačiojo Trikampio Plotas: Kaip Apskaičiuoti?

Statusis trikampis yra figūra, turinti tris kraštines ir jas jungiančius tris kampus, iš kurių vienas kampas yra status, t.y. lygus 90°. Kiti du kampai yra smailūs, t.y. mažesni už stačią kampą, nes visų trikampio kampų suma visada yra lygi 180°. Stačiajam kampui priešinga kraštinė visada yra ilgiausia. Norint apskaičiuoti stačiojo trikampio plotą, turite naudoti tokią formulę: S = ½ pagrindas * aukštinė arba S = ½ b * a, kur a – trikampio aukštinė, o b – trikampio pagrindas.

Kaip apskaičiuoti stačiojo trikampio plotą?

1. Stačiojo trikampio ploto skaičiavimas žinant pagrindo ir aukštinės ilgį:

Stačiojo trikampio ploto nustatymo metodas yra gana paprastas, jei žinote formulę. Viskas, ko jums reikia, yra pagrindo ir aukštinės ilgis. Stačiajame trikampyje pagrindas ir aukštinė yra dvi kraštinės, sudarančios stačią kampą.

Pavyzdys: turime statųjį trikampį, kurio pagrindas yra lygus 6 cm, o aukštinė yra lygi 8 cm. Duotus duomenis surašome į formulę: S = ½ b * a = ½ * 6 * 8 = 24 cm². Taigi, mūsų pavyzdyje stačiojo trikampio plotas yra lygus 24 kvadratiniams centimetrams.

2. Stačiojo trikampio ploto skaičiavimas žinant pagrindo ilgį arba aukštinę ir įžambinę:

Jei jums reikia apskaičiuoti stačiojo trikampio plotą, bet turite tik vienos iš reikiamų, pvz., pagrindo, ilgį ir kitą kraštinę, trikampio aukštinę galite rasti remdamiesi Pitagoro teorema. Pitagoro teorema yra užrašoma taip: a² + b² = c², kur a – trikampio aukštinė, b – trikampio pagrindas, o c – kraštinė, esanti priešais statųjį kampą, kitaip įžambinė.

Pavyzdys: turime statųjį trikampį, kurio pagrindas (b) yra lygus 6 cm, aukštinė (a) yra nežinoma, o kraštinė prieš statųjį kampą, įžambinė (c) lygi 10 cm. Duotus duomenis surašome į formulę:

a² + b² = c²

a² + 6² = 10²

a² + 36 = 100

a² = 100 – 36

a² = 64

a = √64

a = 8 cm

Dabar žinodami aukštinės ilgį, galime apskaičiuoti stačiojo trikampio plotą. Duotus duomenis surašome į formulę: S = ½ b * a = ½ * 6 * 8 = 24 cm². Taigi, mūsų pavyzdyje stačiojo trikampio plotas yra lygus 24 kvadratiniams centimetrams.